Ένα από τα βασικά μου ενδιαφέροντα είναι η παροχή εποπτείας σε ψυχοθεραπευτές, σε ατομικό και σε ομαδικό επίπεδο, οι οποίοι ενδιαφέρονται να εμβαθύνουν τη θεραπεία με τους ασθενείς τους. Ως εκπαιδευτής και επόπτης στο Ινστιτούτο Σχεσιακής και Ομαδικής Ψυχοθεραπείας έχω εποπτεύσει πολλούς επαγγελματίες στον χώρο της ψυχικής υγείας, βοηθώντας τους να απεγκλωβιστούν από δύσκολα διλήμματα στη θεραπεία με τους ασθενείς τους.

Κατά την εποπτεία ιδιαίτερη σημασία δίνεται σε θέματα τεχνικής, παρέμβασης, πλαισίου και διερεύνησης της μεταβίβασης και της αντιμεταβίβασης στο θεραπευτικό ζευγάρι. Κάποιοι ψυχοθεραπευτές επιλέγουν μια σταθερή εποπτική σχέση και κάποιοι άλλοι ανάλογα με την ανάγκη που προκύπτει από τους εκάστοτε ασθενείς τους. Θεωρώ πως για κάθε ψυχοθεραπευτή είναι ιδιαίτερα σημαντικό να μπορεί να καταλαβαίνει τον εαυτό του στην προσπάθεια του να βοηθήσει θεραπευτικά τους ασθενείς του και να μπορεί να διαφοροποιεί τη δική του εμπειρία- οπτική από αυτή του ασθενή του μιας και η ψυχοθεραπεία είναι συχνά μια έντονη διαδικασία. Διερευνώντας στην εποπτεία την αντιμεταβίβαση, δηλαδή τα συναισθήματα και τις αντιδράσεις του ίδιου του θεραπευτή προς τον ασθενή του, αντλούμε χρήσιμες πληροφορίες προς δύο κατευθύνσεις: αφενός μας δίνεται η δυνατότητα να καταλάβουμε τον τρόπο που η προσωπική ιστορία του θεραπευτή εμπλέκεται στην αναλυτική διαδικασία και αφετέρου μας δίνουν πολύτιμα στοιχεία ως προς το ασυνείδητο υλικό που φέρει ο ασθενής και το οποίο μέσα από διαδικασία προβλητικής ταύτισης βιώνεται ως να ανήκει στον θεραπευτή.

Η εποπτεία δεν έχει τον χαρακτήρα ελέγχου ή άσκησης κριτικής, αλλά αντίθετα λάμβάνει μέρος σε ένα κλίμα ασφάλειας και ενθάρρυνσης, βοηθώντας τον εκάστοτε επαγγελματία να διευρύνει τη γνώση του τόσο σε θεωρητικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο πρακτικής και τεχνικής. Εξάλλου είναι ιδιαίτερα σημαντικό για αρχάριους – και όχι μόνο- θεραπευτές να εμπεριέχονται και οι ίδιοι τόσο θεραπευτικά αλλά και εποπτικά, ειδικά όταν δουλεύουν με δύσκολους χαρακτηριολογικά ασθενείς (π.χ. με οριακή ή ναρκισσιστική δομή) οι οποίοι συχνά ανακινούν δύσκολα αντιμεταβιβαστικά συναισθήματα και δημιουργούν εγκλωβιστικά διλήμματα στους θεραπευτές. Για το λόγο αυτό από την εποπτεία Σχεσιακού Ψυχαναλυτικού τύπου μπορούν να επωφεληθούν επαγγελματίες και διαφορετικών προσεγγίσεων, ώστε να διευρύνουν την κατανόηση των δυσκολιών που φέρει ο θεραπευόμενος, το θεραπευτικό ζεύγος και ο θεραπευτής ως προς τη δική του αντιμεταβίβαση.

Η διάρκεια της εποπτείας είναι 45 λεπτά ενώ υπάρχει η δυνατότητα να πραγματοποιηθεί η εποπτική συνεδρία μέσω skype.